Impact i ejendomsbranchen

Hococo blev grundlagt ud fra den overbevisning, at de fremtidige generationer ('digital natives') vælger at leve og arbejde fundamentalt anderledes end vi gør i dag. For at fremtiden kan eksistere, er det vores ansvar at have en positiv indflydelse.

Hococos ESG-principper (Environmental, Social & Governance) er retningsgivende for, hvordan vi som proptech-virksomhed arbejder for en bedre fremtid i ejendomsbranchen.

ESG i ejendomme og ejendomsadministration

Miljømæssige, sociale og governance forhold (ESG) er ikke et nye begreber, men aldrig har de haft så stor betydning som nu. Byggeindustrien er ansvarlig for 40% af det globale energiforbrug, og der er behov for handling, hvis vi skal nå de ambitiøse klimamål, der er fastsat på globalt plan.

Hele ejendomsbranchen skal reagere på dette for at afbøde de negative eksterne påvirkninger på samfundet, som ellers kan opstå. ESG kan også fungere som en værdiskabende faktor i ejendomsbranchen ved at åbne nye muligheder og sikre et sikkert driftsmiljø i de kommende årtier.
Image containing three pictures: hands holding each other, women being happy and illustration of woman moving a big plant

Vores formål.

Hvorfor gør vi det?

Vores mission er at styrke og inspirere ejendomsbranchen til at drive menneskeligt fokuserede virksomheder, der er mere end mursten og mørtel. Med digitaliseringen kan branchen blive mere effektiv og flytte ressourcerne til at styrke lejernes livskvalitet.

Hvad laver vi?

Hococo er en end-to-end platform til lejeboliger, der hjælper ejendomsbranchen med at skabe en suveræn kundeorienterede lejeoplevelser, der både er engagerende og rentable.
Illustration of hands and two mobile phones, with images of happy people

Hvad er vores formål?

Vores forretningsmål er at blive branchens førende kundeorienterede platform til administration af boliger. Samtidig ønsker vi at være en del af løsningen. Vores mål er at have en positiv indvirkning på samfundet.
Illustration of girl sitting in a lotus yoga position
Illustration of man walking and playing music on a trumpet

Hococos ESG-principper.

Målet med Hococos arbejde med miljø, sociale forhold og governance (ESG) er ikke at opbygge et program, der kun tager fat på enkelte områder, men snarere at etablere et sæt principper, der skal guide kernevirksomheden gennem hele vores rejse.

Vi ønsker at knytte ESG-fokusområderne til vores produkt-roadmap, hvor de vil være en af de faktorer, som Hococo samt dets produkter og tjenester udvikler sig.

Vi er forpligtet til at have en positiv indvirkning i det samfund, som vi opererer i.
Illustration of a house with hearts plugged in

En positiv indvirkning fra kernen

Ud over at opbygge en sund og rentabel forretning er vores hovedfokus på den positive impact, som Hococo skaber gennem vores handlinger.

1

Broen mellem ESG og produktudvikling

Vi tror ikke på enkeltstående bæredygtighedsprojekter. Hococo ønsker, at miljø- og samfundsfaktorer skal spille en rolle, når der træffes beslutninger.

2

Del ESG-værdier på tværs af teams

Værdien af ESG vil være begrænset, hvis den kun tages i betragtning af ledelsen. Den vigtigste faktor er at opbygge dem som fælles værdier på tværs af hele virksomheden.

3.

Quote marks
Bæredygtig udvikling er en udvikling, der opfylder nutidens behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres egne behov i fare."

Gro Harlem Brundtland

THE BRUNTLAND COMMISSION

Image of Anna Rosa Rylander from Urban RiggerQuote marks
...Vores fællesskab er en stor del af vores koncept hos Urban Rigger, og med hjælp fra Hococo kan vi forbedre lejernes oplevelse på en professionel måde."

Anna Rosa Rylander

URBAN RIGGER

Image of Anna Rosa Rylander from Urban RiggerQuote marks
...Vores fællesskab er en stor del af vores koncept hos Urban Rigger, og med hjælp fra Hococo kan vi forbedre lejernes oplevelse på en professionel måde."

Anna Rosa Rylander

URBAN RIGGER

Illustration of Hococo logo made of hands

ESG-fokus for Hococo

Bekæmpelse af ensomhed

Epidemien af ensomhed vokser, og det er afgørende at bekæmpe den. I Europa føler 1 ud af 4 sig ensom (Europa-Kommissionen, 2021), og det er blevet vist, at mennesker, der lider af ensomhed, har en 26 % højere dødelighed (Brigham Young University, 2015). Omkostningerne ved dette, både på det personlige og det samfundsmæssige plan, er ubærlige.

Hvordan kan Hococo hjælpe?
Ejendomsudviklere kan bygge bygninger med særlige rum, hvor beboerne kan tilbringe tid sammen, men det vil dog være spildt arbejde, hvis folk ikke føler sig inviteret til at deltage. Hococo tilbyder ejendomsadministratorer og udlejere en måde at invitere deres lejere til at deltage i fællesskaber - personligt og via deres mobiltelefoner.
black and white image of a hand pressed against the window with rain outside. Next to it is an illustration of a woman sitting alone next to a table.
Image of apartment buildings next to a shoreline in the nighttime with the lights on and an illustration of a house with plugged in to the grid and a heart.

Energieffektivitet

Bygninger står for næsten 40 % af de årlige globale CO2-emissioner (Global Status Report, 2018). Ud af bygningernes samlede energiforbrug sker 80% i brugen af bygningen - hovedsagelig i forbindelse med opvarmning, køling, belysning og apparater(Ellen Macarthur Foundation, 2016). Der er behov for handling for at reducere energiforbruget.

Hvordan kan Hococo hjælpe?
Vores produkter er i stand til at skabe gennemsigtighed samt data- og kommunikationsværktøjer, der kan hjælpe vores kunder og deres slutbrugere. Vi ønsker at give indblik i det aktuelle forbrug samt at samarbejde med partnere om at finde de bedste måder at reducere det samlede energiforbrug på.

Cirkulær økonomi

Spild af ressourcer er et stort problem i det moderne liv. I øjeblikket bruges 80% af husholdningsartiklerne mindre end én gang om måneden. Samtidig bruger kommunerne 20% af det samlede budget på affaldshåndtering (Ellen Macarthur Foundation, 2019). Der må være en smartere måde!

Hvordan kan Hococo hjælpe?
Ved at gøre deling, medejerskab og genbrug nemt og bekvemt kan vi være med til at begrænse produktionen af nye genstande. Hococos digitale løsning har dette indbygget i sin kerne. Vi kan gøre det muligt for folk at danne nye vaner for cirkulær økonomi, uden at det har en negativ indvirkning på deres hverdag.
Image of the sky above taken from inside of a round building.
Image of factories in the distance in front of a sunset

Facility Management

40% af de globale CO2-emissioner skyldes vores byggeindustri (Global Status Report, 2018). Det er vigtigt at passe på de eksisterende bygninger for at sikre, at materialerne forbliver i brug for at reducere behovet for yderligere nybyggeri. Udlejerne og lejerne skal arbejde sammen om dette.

Hvordan kan Hococo hjælpe?
Vores software er bygget til effektiv Facility Management og til at gøre det nemt for lejere og udlejere at kommunikere. Det hjælper informationsstrømmen i begge retninger og gør det muligt at passe på bygningerne i fællesskab.

ESG Roadmap 2022 - 2023

At have en positiv indvirkning på samfundet som helhed var grunden til, at Hococo oprindeligt blev grundlagt i 2018. I takt med at virksomheden vokser, blev Hococos arbejde med miljømæssige, sociale og corporate governance (ESG) indledt formelt i 2022, hvor de vejledende ESG-principper blev fastlagt.

Disse ESG-principper vil blive indarbejdet i den daglige drift såvel som i produktudviklingsprocesserne for at sikre, at vores handlinger bidrager til samfundets bedste.
Image of a road in the middle of a forest
Image of Hococo's founders: William Shaw, Katrine Anna Larsen, Peter Bøgh Andreasen
 and Caspar Mølholt Kjellberg walking down the street

Hococo - Gentænk lejernes oplevelse

Hococo har en mission om at ændre den måde, som lejere ses på, på markedet for udlejningsejendomme. Målet er at ændre tankegangen til en kundeorienteret tankegang, hvor beboerne bliver mødt som værdsatte kunder.
Læs om nye lejeres erfaringer

Er du klar til at blive kundeorienteret?

Illustration of hands on a light pink background